Fanni hagyományai

Fanni hagyományai
Típus: Kármán József
Jutalom pontok: 0
Elérhetőség: Raktáron
Ár: 8,00 RON

E beszély a maga századának legkiválóbb elbeszélése ; azóta sem csupán történeti becse tartja életben, hanem írói érdeme is. Nyelve azon korban a legtisztább, természetesen folyó nyelv; szerkezete és jellemzése, a hangulatok festése pedig ma is megállja helyét a bírálat előtt. Kármán József mint fiatal pesti ügyvéd, két barátjával, Pajor Gábor orvossal és Schédius Lajossal, a pesti egyetemen a széptan királyi oktatójával szövetkezve, Urania néven kört alakított. Arról ábrándoztak, hogy Pestet irodalmi központtá kellene emelni. Urania címen «folytatott írást » indítottak 1794-ben. A cikkek név nélkül jelentek meg, - Csokonai két költeménye is, - legföllebb az írók nevének kezdőbetűivel. Itt jelent meg Kármánnak minden munkája ; Fanni hagyományai is, a II. és III. kötetben; ezzel a vállalat meg is szakadt. Kármán csalódottan tért haza Losoncra, s 1795-ben meghalt, huszonhat éves korában. Félszázad múltán Schedel (Toldy) Ferenc lett figyelmessé e régi folyóirat cikkeire és a beszélyre. Összeszedte a K. n. jelű munkálatokat, többet a névtelenekből is, s kiadta a Nemzeti Könyvtárban: Kármán József írásai és Fanni hagyományai. Újra kiadta és bevezette D. Schedel Ferenc, Pest. 1843. - A cím is mutatja, hogy Fanni hagyományait Toldy nem tartotta Kármán művének ; Fannit valóságos személynek nézte s a naplót az ő művének, a benne írtakat élete adatainak.